ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ

20190413 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੇਲਾ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੇਲਾ 2019-4-12 ਤੋਂ 16
c998500a311a3276b7e98aa51530536

20181013 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੇਲਾ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੇਲਾ 2018-10-13 ਤੋਂ 16
743714118154038996
398998023577451500

20180413 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੇਲਾ

20180514175015

20161012 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੇਲਾ

2016101202 ਹੈ
2016101203 ਹੈ
2016101201

20160427 ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ

2016042701 ਹੈ
2016042702 ਹੈ
2016042703 ਹੈ

20151020 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੇਲਾ

2015102005
2015102004
2015102003
2015102002
2015102001

20150415 ਚੀਨ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੇਲਾ

2015041501
2015041502 ਹੈ
2015041503 ਹੈ
2015041504
2015041505 ਹੈ
2015041506 ਹੈ

20140501 ਚੀਨ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੇਲਾ

20140501_03
20140501_02
20140501_01

20230412ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੇਲਾ

aaa (1)
aaa (2)
aaa (2)
aaa (3)